Psal jsem pro anglického krále.

Psal jsem pro anglického krále.